Wat Zijn PVT-panelen?

PVT staat voor Photovoltaïsch en Thermisch, wat de essentie van deze panelen perfect samenvat. In tegenstelling tot traditionele zonnepanelen, die zich voornamelijk richten op het omzetten van zonlicht in elektriciteit, combineren PVT panelen zowel fotovoltaïsche als thermische technologieën. Met andere woorden, ze wekken niet alleen elektriciteit op, maar halen ook warmte uit het zonlicht.

De werkingsprincipes van PVT-panelen

 1. Fotovoltaïsche omzetting: PVT-panelen bevatten fotovoltaïsche cellen, vergelijkbaar met die op conventionele zonnepanelen. Deze cellen zetten zonlicht direct om in elektriciteit via het fotovoltaïsche effect. Elektronen worden losgemaakt van atomen, wat resulteert in een stroom van gelijkstroom (DC).

 2. Thermische absorptie: Naast de fotovoltaïsche cellen hebben PVT-panelen een thermische component. Onder de fotovoltaïsche laag bevindt zich een warmte-absorberend materiaal. Dit absorbeert de resterende warmte die niet is omgezet in elektriciteit door de fotovoltaïsche cellen.

 3. Koeling voor efficiëntie: Een bijkomend voordeel van PVT-panelen is dat ze de fotovoltaïsche cellen koelen. Door de warmte af te voeren, behouden de cellen een optimale temperatuur voor efficiënte elektriciteitsproductie. Dit koelende effect verbetert over het algemeen de prestaties van het systeem.

Toepassingen van PVT-panelen

 1. Elektriciteitsproductie: PVT-panelen genereren elektriciteit op dezelfde manier als traditionele zonnepanelen. De opgewekte stroom kan direct worden gebruikt om in de energiebehoeften van een gebouw te voorzien of worden teruggevoerd naar het elektriciteitsnet.

 2. Waterverwarming: De opgevangen warmte kan worden gebruikt voor waterverwarming in huishoudens of commerciële gebouwen. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor warmwaterproductie, waardoor de ecologische voetafdruk wordt verkleind.

 3. Verwarmingssystemen: PVT-panelen kunnen ook worden geïntegreerd in verwarmingssystemen, zoals vloerverwarming. De opgewekte warmte kan direct worden ingezet om de ruimtes te verwarmen, waardoor een energiezuinige oplossing ontstaat.

Extra leestip van Woning Checklist: Checklist voor verhuizen naar het buitenland

Voordelen van PVT-panelen

 1. Ruimtebesparing: Omdat PVT-panelen zowel elektriciteit als warmte produceren, bespaar je ruimte die anders zou worden ingenomen door afzonderlijke zonnepanelen en zonnecollectoren.

 2. Hogere Energieopbrengst: De combinatie van fotovoltaïsche en thermische technologieën resulteert in een hogere totale energieopbrengst in vergelijking met afzonderlijke systemen.

 3. Jaarrond Prestaties: PVT-panelen presteren goed, zelfs bij minder zonnig weer, dankzij de thermische component die warmte uit diffuus licht kan halen.

 4. Duurzaamheid: Door gebruik te maken van duurzame energiebronnen verminderen PVT-panelen de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen, waardoor ze een milieuvriendelijke keuze zijn.

Overwegingen bij het kiezen van PVT-panelen

 1. Oriëntatie en hellingshoek: De efficiëntie van PVT-panelen wordt beïnvloed door de oriëntatie en hellingshoek. Een optimale positie gericht op de zon maximaliseert de opbrengst.

 2. Financiële overwegingen: Hoewel PVT-panelen initieel duurder kunnen zijn dan traditionele zonnepanelen, moeten de langere levensduur en hogere opbrengst in overweging worden genomen bij het berekenen van de totale kosten en baten.

 3. Installatie en onderhoud: Het is essentieel om PVT-panelen te laten installeren door gekwalificeerde professionals. Regelmatig onderhoud garandeert een optimale werking en levensduur.

Conclusie: De synergie van zon en warmte

PVT-panelen belichamen de synergie tussen zonnestroom en warmte, waardoor ze een veelbelovende stap zijn in de wereld van duurzame energie. Door elektriciteit en warmte gelijktijdig te genereren, bieden ze een efficiënte en ruimtebesparende oplossing voor energiebehoeften. Of het nu gaat om het verlagen van de energiekosten voor een huishouden of het verduurzamen van een bedrijfspand, PVT-panelen bieden een veelzijdige en milieuvriendelijke energieoptie voor de toekomst.

Tip: Groenpand.nl

Terug
Bekijk per categorie
Meest bekeken