WOZ-waarde bepalingsproces

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw woning. Deze waarde is een inschatting van de marktwaarde van uw huis op de peildatum. De peildatum ligt altijd een jaar vóór het begin van het belastingjaar. Bij deze bepaling houdt de gemeente rekening met verschillende factoren. Dit kunnen de kenmerken van de woning zelf zijn, zoals oppervlakte en bouwjaar, maar ook de ligging en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt.

In de praktijk gebruiken gemeenten vaak computermodellen om de WOZ-waarde te berekenen. Dit betekent niet dat uw specifieke situatie altijd voldoende in ogenschouw wordt genomen. Hierdoor kan de WOZ-waarde hoger uitvallen dan gerechtvaardigd is.

Controleren van WOZ-waarde

Om te controleren of de vastgestelde WOZ-waarde klopt, heeft u een taxatieverslag nodig. Dit verslag kunt u opvragen bij uw gemeente. Hierin staat gedetailleerde informatie over hoe de WOZ-waarde van uw woning is bepaald.

Daarnaast kunt u de koopsominformatie opvragen bij het Kadaster. Hierin vindt u de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in uw omgeving. Door deze gegevens te vergelijken met de WOZ-waarde van uw woning, kunt u een idee krijgen of de WOZ-waarde van uw woning realistisch is.

Extra leestip van Woning Checklist: Financiering van jouw droomhuis

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Als u van mening bent dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is, kunt u bezwaar maken bij uw gemeente. Hiervoor zijn verschillende redenen te bedenken. Zo kan het zijn dat de gemeente onjuiste gegevens heeft gebruikt bij de vaststelling van de WOZ-waarde.

De procedure voor het maken van een bezwaar is vrij eenvoudig. Zo moet uw bezwaar binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking bij de gemeente binnen zijn. In uw bezwaar geeft u aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde.

Het is raadzaam om bij het indienen van uw bezwaar bewijsmateriaal te leveren. Denk hierbij aan foto's van de woning, een recent taxatierapport of informatie over verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Lees hier meer over bezwaar maken tegen WOZ waarde.

De laatste stap: Hulp inschakelen

Woont u in een gebied waar de huizenprijzen snel stijgen? Twijfelt u over de correctheid van de WOZ-waarde of weet u niet zeker hoe u bezwaar kunt maken? In dat geval kan professionele hulp nuttig zijn. Deze specialisten kunnen namens u handelen en uw kansen op een succesvol bezwaar vergroten.

Het inroepen van professionele hulp hoeft geen fortuin te kosten. Vele bedrijven werken volgens het 'no cure, no pay'-principe. Dit betekent dat u ze alleen betaalt als uw bezwaar leidt tot een verlaging van de WOZ-waarde.

Terug
Bekijk per categorie
Meest bekeken